Product Overview

Terra de Asorei, Nai e Senora, Albarino, Rias Baixas

Grape Variety:Albariño

Product:

Terra de Asorei, Terra de Asorei, Nai e Senora, Albarino, Rias Baixas, 2009

Producer:

TAGS:

Details

Wine name:Terra de Asorei, Nai e Senora, Albarino, Rias Baixas
Wine vintage:2009
Wine style:
Is archived (CMS1)?:1
Wine id in CMS1:80426
Appellation:
Wine producer id in CMS1:31621
Vintage guide id in CMS1:0
UK price from CMS1:£11